latest

pozostałe automaty do połączeń są zarezerwowane dla niereplikacyjnych połączeń superużytkownika rds

FDJ Gaming Solutions przejęła partnera-dostawcy Sporting Group płytę firmę Sporting Solutions.FDJ Gaming Solutions jest częścią B2B francuskiego narodowego operatora loterii Française des Jeux.Ogłoszenie potwierdzający transakcję, wyraźnie dawało do zrozumienia, że Sporting Solutions nadal będzie niezależnym dostawcą cenowych i decyzji handlowych dla innych technologii.Xavier Etienne, dyrektor generalny FDJ, powiedział: "FDJ uznaje wyższość, która Sporting Group ma w kalkulacji cen i handlu.Dlatego ta operacja jest kluczowy dla naszego rozwoju międzynarodowego B2B".Dyrektor generalny Sporting Group Simon Trim dodał: "Oczywiście, że mamy wspólną wizję przyszłego kształtu i ewolucji branży, szczególnie ważnej roli, jaką biegłego zarządzanie ryzykiem i zróżnicowanie cen będą grać w przyszłości". pozostałe automaty do połączeń są zarezerwowane dla niereplikacyjnych połączeń superużytkownika rds.